Architecture can manifest in endless way. It provides common experiences on daily basis for many. You can see it. You can hear it. You can touch it. You can feel it. It shapes our lives on daily basis.We make our reality, our design, our visions, our structures and buildings, our sites and locations, our projects, works and our products better than ever before through architecture.

 

VERSUM ARCHITEKTI

Verš je celistvá rytmická a významová jednotka básnického textu. Jde o jeden řádek básnického díla, založený na výrazně rytmické organizaci.

 

Slovo „architekt“ je odvozeno z latinského názvu architectus pocházejícího z řeckého slova arkhi, vedoucí a tekton, stavitel. V nejširším smyslu je ar- chitekt osobou, která transformuje potřeby uživatele do požadavků na stavi-tele.